Szakterületek

Bûnügyi védelem

Letartóztatás vagy bűncselekmény gyanúja miatt folytatott nyomozás esetén a legfontosabb, hogy az érintett – akár a tettes, akár a sértett – minél hamarabb jogi segítséget kapjon egy tapasztalt és hozzáértő bűnügyi védőügyvédtől. Aki olyan helyzetbe kerül, hogy védőügyvédre van szüksége, elsősorban győződjön meg a kiválasztott jogi képviselő jó hírnevéről, hátteréről, és korábbi eredményeiről. A Dr. Gerencsér András Ügyvédi Iroda megfelelve a fenti igényeknek, pontosan azért jött létre, hogy kreatív és lendületes képviseletet biztosítson ügyfeleinek, továbbá megtegyen minden erőfeszítést az elérhető legjobb eredmény érdekében.

Dr. Gerencsér András ügyvéd praxisában az évek során szinte minden típusú büntető eljárás előfordult már, és ez idő alatt több száz személyt képviselt, akik az egyszerűbb vétségektől kezdve akár az összetett nemzetközi bűnszervezetekben való érintettségük miatt szorultak a segítségére. A magyar-, és nemzetközi jogrendszer széles körű ismeretében az iroda vállalja, hogy azonnal kidolgozza az ügyfelek védelmi stratégiáját és képviseli őket a nyomozási szaktól egészen a tárgyalási és fellebbezési eljárásokig.

 • emberölés
 • testi sértés
 • önbíráskodás
 • garázdaság
 • köz-és magánokirat hamisítás
 • nemi erkölcs elleni bűncselekmények
 • visszaélés kábítószerrel
 • gazdasági – és pénzügyi bűncselekmények
 • vagyon elleni bűncselekmények
 • fiatalkorúak képviselete

Polgári peres képviselet

Legyen a megbízónk akár felperesi akár alperesi pozícióban irodánk vállalja:

 • kártérítés jogi, szerződésszegési és egyéb gazdasági ügyekben, valamint családjogi, munkajogi, vagy közigazgatási peres és nem peres eljárásokban való teljes körű képviseletét.

Családjog

 • házassági, élettársi vagyonjogi szerződések, vagyon megosztás
 • válóperek
 • kapcsolattartási, gyermekelhelyezési perek, szülői felügyelettel kapcsolatos eljárások
 • gyermek-, és rokontartási perek

Ingatlanjog

 • ingatlan adásvételi szerződés, csereszerződés, ajándékozási szerződés, bérleti szerződés, használati szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés és egyéb a tulajdonjog átruházására irányuló okiratok készítése, véleményezése.
 • társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) szerkesztés, módosítás
 • perbeli képviselet ingatlanjogi perekben
 • az egyes szerződésekhez kapcsolódó egyes hatósági eljárások intézése (pl. földhivatali eljárás)
 • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás
 • általános ingatlanjogi tanácsadás

Cégjog – Társasági jog

 • cégalapítás,cégmódosítás, átalakulás, megszüntetés
 •  társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály elkészítése és ellenjegyzése
 • cégbírósági képviselet
 • társaságok illetve tagjaik közti jogviták peres-, és nem peres képviselete

Európai Uniós Kártérítési Jog

Ügyvédi irodánk széles körű tapasztalattal rendelkezik európai uniós kártérítési ügyekben, különös tekintettel az elítéltek fogvatartási körülményeivel kapcsolatos eljárásokban.

Irodánk teljes körű ügyintézés mellett vállalja azon Magyarország területén fogvatartott személyek képviseletét, akik esetében a fogvatartás körülményei sértették az embertelen, megalázó bánásmód az Emberi Jogok Európai Egyezménye 3. cikkében foglalt tilalmát.

Ha és amennyiben Ön úgy gondolja, hogy börtön, fegyház, illetve fogház fokozatban töltött szabadságvesztés büntetése ideje alatt, megalázó embertelen bánásmódnak volt kitéve, a fogvatartás körülményei nem feleltek meg az alapvető követelményeknek irodánk az alábbiakban tud Önnek segítséget nyújtani kártérítési igényének érvényesítése érdekében:

 • Összeállítjuk a kártérítési igény teljes peranyagát
 • Hatékony képviselet biztosítunk a kártérítési per során
 • Sikerdíjas képviselet
 • Közvetlen, teljes körű európai ügyintézés angol, német, illetve magyar nyelven a strassbourgi bíróság előtt